išmirkyti

išmirkyti
išmirkýti tr. 1. K, J gerokai palaikyti vandenyje ar kokiame kitame skystyje, kad įgytų kokių ypatybių: Išmirkyti skalbiniai lengviau išsiskalbia . Kad [silkė] išmirkýta gerai, tai nieko (galima valgyti) Plv. Išmirkiáu kojas į pašiltį vandenį, ir praejo sloga Vvr. Išmirkęs ir įmankštinęs vandenyje, impylė nasruosn seniui DP140. | prk.: Sąžinę ir protą išmirkė arielkoje (neteko, prarado gerdamas), tiesą už rublį parduoda . | refl. tr.: Kap išsimirkiaũ kojas baloj, čystos Vlk. 2. sušlapinti: Reikia žinoti, kad stalių klijai greičiau džiūsta, staigiau klijuoja ir mažiau už miltinius klijus išmirko klijuojamas medžiagas . 3. išdažyti padažą: Buvau palikusi ir tėvui, o vaikai visą mirkalą išmir̃kė Šn. \ mirkyti; apmirkyti; atmirkyti; įmirkyti; išmirkyti; numirkyti; pamirkyti; permirkyti; primirkyti; sumirkyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • išmirkyti — išmirkýti vksm. Pirmiáusia silkès išmir̃kome, kad nebūtų tókios sūrios …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atmirkyti — tr. 1. R40, KII36 palaikyti ką sukietėjusį vandenyje, kad vėl pasidarytų minkštas: Sudžiūvusią duoną reikia pirma atmirkyti, kad dantų neišsilaužtum Pg. Kai sudžiūsta molis, reikia atmirkyt Ds. Mirkyti atmirkėme, bet kas bus su tuo išdžiovinimu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmirkyti — tr. palaikyti kurį laiką vandenyje ar kokiame kitame skystyje: Žirnius apmirkiau, kad išmirktum J. Silkes gerokai apmirkyti, kad nebūtų tokios sūrios rš. Mėsą apmirkiam gerai sūryme ir nešam rūkyt Ds. mirkyti; apmirkyti; atmirkyti; įmirkyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • deginti — dẽginti ( yti), ina, ino caus. degti. 1. SD297, R, K, J Be reikalo malkas dẽgina Dkš. Ugnis nėjo akmens dẽgyt, akmuo nėjo kirvio šipyt LB131. Žalių rūtų vainikėlį ugnelėj degysim DvD412. Kūnus ... davė kapot, degint, pjaustyt DP5. Nebeleido… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbristi — išbrìsti, ìšbrenda, išbrìdo 1. intr., tr. SD409 brendant išeiti: Išbrìdo karvė iš vandens Š. Iš diendaržio neìšbrendam, taip šlapia Jnšk. Bronė į mokyklą led beišbriñda KlvrŽ. Taip gilu sniego, kur beišbrisi J.Jabl. Įleido šiandie tiek, kad …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlyti — 1. intr. kurį laiką lyti: Kartais visą dieną išlỹja Ėr. Tuo pradėjos kiaurą dieną išlìjo Vvr. 2. intr. iškristi lietui: Daug lytaus išlijo, daug giedros iškaitino, daug sniego iškrito Žem. Lietus iš dangaus be nor išlyti J. Nevalioja išlyti, ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmarkyti — 1 išmarkyti tr. 1. išlaikyti kurį laiką pamerkus: Kad pintys gerai degtų, reikia devynias dienas išmarkyt Dkš. 2. išmirkyti: Karštam vandeny labai išmarkiaũ Al. markyti; apmarkyti; įmarkyti; išmarkyti; sumarkyti; užmarkyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmerkti — 2 išmer̃kti, ia (ìšmerkia Skr), ìšmerkė tr. 1. R ištraukti ką pamerktą: Užmiršau linus išmer̃kti KlvrŽ. Ledą pralaužę vos linus beišmerkėm Šts. Pusbernio darbai: rauna linus, padeda merkti, išmerkti rš. 2. lietui išmirkyti: Lietūs padažnėjo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išminkštinti — išmìnkštinti tr. 1. Š padaryti minkštą, minkštesnį: Kalant odą pirma reikia gerai išmìnkštinti Up. Tep išmìnkštinau slyvą, kad tik vienas vanduo pasidarė Brt. Belieka jam išmirkyti, išminkštinti [luobą] Vr. Nor būt žemę išminkštinę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmirkinti — išmirkìnti J žr. išmirkyti 1: Išmirkinaũ karštu vandeniu Drsk. | refl. tr.: Išsimirkìnęs duoną valgė Vn. mirkinti; atmirkinti; įmirkinti; išmirkinti; pamirkinti; permirkinti; primirkinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”